All posts tagged "historia"

 • Oświęcim: mity i fakty

  Ta rzecz dotyczy naj-straszniejszego nazisto-wskiego ośrodka ek-sterminacji – Auschwitz. Okropna opinia obozu nie zgadza się jednak z faktami. Uczeni kwestionują historię holocaustu Może wydawać się...

 • Założenie Izraela było przyczyną wybuchu II Wojny Światowej

  Rothschildowie są właści-cielami 80% Izraela. Profesor Simon Schama jest brytyjskim histo-rykiem i autorem książki „Two Rothschilds and the Land of Israel” (1978) –  „Dwóch Rotszy-ldów i Ziemia...

 • Dlaczego Ignacy Mościcki zdelegalizował masońską lożę B’nai B’rith

  Dekret który w trybie natychmiastowym wyjmował spod prawa wszystkie stowarzyszenia masońskie na terenie kraju. Składał się on z sześciu artykułów, które mówiły m. in. o...

 • Aldous Huxley: Ostateczna rewolucja

  W niniejszym materiale Aldous Huxley, autor „Nowego Wspaniałego Świata” porusza intrygujący temat dyktatury naukowej. Zarówno Aldous jaki jago brat Julian (pierwszy szef UNESCO) byli zaangażowani w tworzenie...

 • „Mazurek Dąbrowskiego” – polska pieśń patriotyczna?

  Jan Henryk Dąbrowski – generał, mason, duchowy ojciec francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Jan Henryk Dąbrowski – generał, mason, duchowy ojciec francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Na mocy rozporządzenia...

 • Biblia – synoptyczny problem

  W szerokim ujęciu synopsa, czy też zestawienie synoptyczne, oznacza prezentację zbie-żnych tekstów, podobnych lub identycznych, tuż obok siebie, w układzie tabeli. Na jednym poziomie ustawia...

 • Stosy kłamstw o Inkwizycji

  Obraz Świętej Inkwizycji, pokutujący w potocznej świadomości i bezustannie ugruntowywany przez media, ma tyle samo wspólnego z historyczną prawdą, ile Księstwo Mołdawii z serialu „Dynastia”...

 • Mapa Gomberga

  Widok „Mapy Gomberga” o wymiarach 100 x 71 cm, która została wydana w 1942 roku w Filadelfii przez M.Gomberga. Są sceptycy, którzy nie wierzą w...

 • Holokaust Rosji. Fragmenty wspomnień księcia Mikołaja Dawidowicza Żewachowa

  Część “Wspomnień” naocznego świadka bolszewickiej rewolucji, księcia Mikołaja Żewachowa. Strony od 228 do 239. Na początku rewolucji przyjęto następujące metody walki z rosyjskim narodem: najpierw...